Prolex je volným sdružením tří samostatných subjektů poskytujících služby v oblasti právního, daňového a účetního poradenství.
Svým klientům nabízíme komplexní služby v oborech práva, daní a účetnictví, protože mnohé problémy prostupují těmito obory a správné a účelné řešení vyžaduje nejenom rostoucí důraz na odbornost, ale i na vzájemnou úzkou spolupráci mezi subjekty, které tyto služby poskytují.